Operation Black Vote                                                                           Green Park

e: info@obv.org.uk                                                                                   e: info@green-park.co.uk

t: +44(0) 208 983 4530                                                                             t: +44(0) 203 145 3447

w: www.obv.org.uk                                                                                  w: www.green-park.co.uk